Archeologové našli v Bílině „vampýra“ pohřbeného s balvanem na hrudi

17.02.2012 12:39

 

MFDnes: Archeologové našli při vykopávkách nedaleko bílinského kostela sv. Petra a Pavla hrob člověka, kterého jeho současníci považovali za vampýra. Jeho tělo zatížili kamenem, aby nemohl po smrti vstát z hrobu. O nálezu z loňského podzimu archeologové informovali až nyní.
"Byl zde pohřben jedinec, který měl na hrudním koši umístěn velký kámen. A to důkladně. Při jeho vyzvednutí se ukázalo, že zespodu je na něj nalepená páteř a zlomky žeber. Znamená to, že kámen byl na tělo položen v okamžiku pohřbu," řekl k nálezu Petr Čech z žateckého pracoviště Archeologického ústavu Akademie věd ČR.
Vědci zatím neurčili pohlaví ani věk pohřbeného. Jisté je jen to, že kostra je z 10. až 11. století. Kámen, kterým bylo tělo zatížené, vážil zhruba 15 kilogramů a překryl celý hrudník.
U kostela v Bílině, kde se podle dokladů pohřbívalo od 10. do 18. století, objevili archeologové i další nezvyklé hroby. Vedle vampýra s kamenem na hrudi leželi další dva jedinci zřejmě z doby raného středověku. Ti měli kameny na nohou.
Přitlučené mrtvoly zakázala Marie Terezie
"Tento druh pohřbívání nazýváme vampyrismem, což není doklad upírů jako takových, ale víry v ně. Pozůstalí se po smrti snažili zřejmě problémovým jedincům zabránit v návratu na zem, aby neškodili živým," poznamenal Čech.
Protože kosti nyní čeká náročný antropologický průzkum, nelze přesně říci, zda "bílinští vampýři" zemřeli ve stejné době. "Některé jejich kosti se překrývají, ale to není nic neobvyklého. Dříve se běžně pohřbívalo na jednom místě, hroby se vzájemně narušovaly," podotkl Čech.
Objev vampýrů pro něj není ničím novým. V roce 1999 u dnešního Chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Žatci narazil na čtyři zvláštní hroby z počátku 13. století, jedna kostra ležela na břiše, další mrtvole někdo přibil hřebem nohu a hrudník k rakvi.
Konec nepietnímu nakládání s těly domnělých vampýrů udělala až Marie Terezie. V roce 1755 vydala Dekret o upírech, kterým zakázala duchovenstvu otevírání hrobů a jakékoliv hanobení mrtvol.
Kdo byl vampýr
Vampýrem se podle mytologie Slovanů stával člověk zemřelý "nečistým způsobem", sebevrah či popravený zločinec. Mohl to ale být i člověk, který se něčím vymykal ať už po tělesné nebo duševní stránce.
Víra předků ve vampýry byla silná a dokládají to právě archeologické nálezy hrobů, kde byly použity některé z metod obrany proti nim. Mrtvý byl probodáván kůlem, obrácen na břicho, zavalen kamenem nebo kameny. Mohla mu být také kameny ucpána ústa.
Autor: Andrea Angermannová
Hlavní z "vampýrů" měl na hrudi patnáctikilový balvan, další dvě kostry měly