Natixis: ČR obětí své otevřenosti, Polsko s nejvyšším růstem v regionu

17.02.2012 09:56

 

PatriaOnline: Prohlubující se dluhová krize v eurozóně má stále silnější přímý i nepřímý vliv na země střední a východní Evropy a poškozuje jejich růstový výhled v tomto roce. Polský HDP výrazně zpomaluje, udrží se však nad růstem dalších ekonomik v regionu, a to zejména díky silnému domácímu trhu. Maďarsko poškozuje jak nákaza šířící se z eurozóny, tak jeho vlastní vnitřní problémy a rizika. Ta jsou politické, ekonomické i finanční povahy a výsledkem bude letošní recese. 
 
Česká republika je v současnosti obětí své otevřenosti, růst HDP by měl být mírně pozitivní, ale do záporu by ho mohla poslat úsporná opatření. V Rusku se ani přes vysoké ceny ropy nepodaří dosáhnout předkrizové rychlosti růstu, ekonomiku tíží závislost na ropě a nárůst politického rizika. Výrazně zpomalí růst v Turecku, vysoký deficit běžného účtu a jeho problematické financování dokonce hrozí spuštěním recese. 
 
Polsko dnes těží z toho, že jeho bankovní trh je méně propojen s bankovním systémem eurozóny a jeho růstový model tolik nezávisí na exportech. Přesto ale tato země pocítí slábnoucí zahraniční poptávku, domácí poptávka bude oslabena snahou o konsolidaci rozpočtu a horší situací na trhu s úvěry. Díky domácímu trhu a monetární politice, která podporuje růst, se ale růst polské ekonomiky udrží nad okolními zeměmi. Zloty by se měl nadále pohybovat v souladu s posuny averze k riziku, po jeho prudkém oslabení v roce 2011 má nyní zajímavý potenciál pro rally. 
 
Maďarsko tíží krize eurozóny i vlastní problémy. Jeho veřejný dluh převyšuje 82 % HDP, rozpočet je předmětem kosmetických změn a země tento rok spadne do recese. Tomu odpovídá postoj ratigových agentur i investorů. Spotřeba stagnuje a růst nepodpoří ani churavějící finanční sektor. K tomu se přidává politické riziko pramenící z nevypočitatelné vládní politiky. Ani centrální banka nemá v krátkém období velký prostor pro manévrování, protože její politiku omezuje volatilita měnového kurzu. 
 
Českou republiku bude tížit její závislost na exportech. Jejich poměr k HDP dosáhl v roce 2011 103 %, což je dvakrát více než u spotřeby soukromého sektoru. Recese v eurozóně, kam proudí dvě třetiny celkových exportů, bude tudíž růst české ekonomiky výrazně brzdit. Recese již začala, protože produkční cyklus české a německé ekonomiky je vysoce synchronizovaný. Jak ukazuje vývoj maloobchodních tržeb, slábne i domácí poptávka soukromého sektoru. K tomu se přidává vládní plán na rozpočtovou konsolidaci. 
 
Zvýšení DPH by mělo v letošním roce zvýšit inflaci minimálně o jeden procentní bod. Reálné sazby jsou již delší dobu záporné, centrální banka by ale měla držet svou politiku kvůli hrozbě recese nezměněnou. Měnový kurz se bude pravděpodobně pohybovat mezi 25,5 – 24,0 korunami za euro. Politický vývoj by měl mít jen omezený vliv. Rozdělení meziročního růstu českého HDP na jednotlivé komponenty ukazuje graf (spotřeba soukromého sektoru, veřejného sektoru, investice, čisté exporty). 
gdp_nat1.jpg
Projekce růstu HDPinflace, rozpočtové bilance k HDP, veřejného zadlužení kHDP a běžného účtu k HDP pro Českou republiku, Maďarsko a Polsko shrnují následující tabulky: 
 
 
gdp_nat2.jpg