Nejstarší popcorn pojídali v Peru

16.02.2012 10:25

VTM: Před bezmála sedmi tisíciletími ještě obyvatelé peruánského pobřeží Pacifiku neuměli vyrobit keramiku. Zato si už pochutnávali na pražené kukuřici. Tuto zajímavou tezi vědci zveřejnili v populárním časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

První jihoamerická kukuřice

První kukuřice byla vypěstována ve starém Mexiku asi před 9 000 roků. Indiáni ji vyšlechtili z planě rostoucí traviny teosinty. Tato plodina se rozšířila do Jižní Ameriky, kde z ní zemědělci vyšlechtili zcela nové odrůdy. Velmi podobné odrůdy kukuřice se v některých částech peruánských And pěstují dodnes.

Způsob, jakým se pěstování kukuřice šířilo, zůstává zahalen záhadou. Ve vlhkém a teplém podnebí tropů, se z rostlin do dnešních dní nic nedochovalo. Proto archeology nadchly nálezy z peruánských lokalit Peredones a Huaca Prieta. Tým vedený Tomem Dillehayem z Vanderbilt University tu narazil na pozůstatky nejstarší známé jihoamerické kukuřice. Místní indiáni ji pěstovali na pacifickém pobřeží už před 6 700 lety.
Popcorn bez hrnců

Využívání kukuřice k obživě bylo spojováno s používáním keramiky. Vědci byli přesvědčeni, že lidé pojídali kukuřici vařenou. V Peredones a Huaca Prieta však byla nalezena zrna kukuřice z dob, kdy tamější lidé ještě keramiku nevyráběli. Archeologické nálezy, o nichž američtí archeologové a jejich peruánští kolegové referují ve studii zveřejněné v prestižním vědeckém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, dokazují, že první jihoamerická kukuřice se jedla pražená a měla podobu dnešního popcornu.

Okolnosti nálezů dokládají, že kukuřice sloužila zpočátku jen jako doplňková strava. Teprve mnohem později se prosadila jako základ jídelníčku. Zřejmě k tomu přispělo i rychlé vyšlechtění místních odrůd dokonale přizpůsobených specifickým podmínkám Peru – od pobřeží Tichého oceánu až po náhorní plošiny And.

Šlechtění kukuřice postupovalo v Peru mnohem rychleji než v Mexiku, kde byly květy kukuřice nestále znovu a znovu opylovány i volně rostoucí a nejedlou teosintou.