Padesátníků bez práce bude rapidně přibývat

05.01.2012 15:23

ČT24: Praha/Brno – Pokud stát nezajistí účinný systém podpory zaměstnanosti starších lidí, je možné, že počet ekonomicky závislých lidí nad 50 let může do roku 2050 vzrůst až na dvojnásobek současného stavu. Na varovnou tendenci upozornila studie Masarykovy univerzity v Brně.  Ministerstvo ve spolupráci s odborníky již usilovně na projektu tzv. Age Managementu, který má pomoci věkové starším zaměstnancům udržet se na trhu práce nebo se do něj vrátit. Oboustranně výhodné opatření tak má motivovat jak zaměstnance, tak také podnikatele a stát.
Pracovní trh se tak v brzké době musí vyrovnávat s tendencí, která již naplno funguje v zahraničních státech. Lidé tam musí být připraveni během produktivního věku i několikrát změnit profesi, nejčastěji za pomoci podporované rekvalifikace. Nejen aktivně zaměstnaní lidé však musí změnit postoj ke své profesní dráze, projekt počítá také se změnou přístupu samotných firem, jejichž podmínky prozatím nejsou pro starší obyvatele ideální. "Překážkou při hledání zaměstnání pro lidi nad 50 let je nejčastěji skepse zaměstnavatelů, která vychází z předpokladu nižší efektivity práce obtížnějších změn pracovních návyků u starších pracovníků," komentovala vedoucí oddělení aktivní politiky zaměstnanosti na ministerstvu práce Jana Majerová.
Nelichotivá prognóza, která hovoří o rapidně vzrůstajícím počtu nezaměstnaných padesátníků, se přitom projevila už v minulých letech. Už od roku 2000 do současnosti vzrostl podíl padesátníků na celkové nezaměstnanosti o polovinu. "Jak se bude za současných podmínek vyvíjet populační situace u nás, je zřejmé. Nemůžeme v blízké budoucnosti očekávat, že by se rodilo více dětí, naopak můžeme předpokládat, že bude přibývat starších věkových kategorií," řekla vedoucí expertního týmu Ústavu pedagogických věd MU Milada Rabušicová.
K postupnému přesouvání věkové hranice zaměstnaných směrem k vyššímu věku a z toho plynoucích problémů na trhu práce vede podle expertů i současný trend, kdy se vzdělávání mladých lidí stále více prodlužuje. Trh se proto podle Rabušicové musí logicky začít ohlížet na generaci 50+. "Je třeba jim k tomu vytvářet takové podmínky, aby si takovou práxci mohli najít a aby si ji mohli udržet. Pokud člověk přijde o práci a jeli mu 50, tak má podstatně menší šanci, že se mu podaří znovu práci najít a dostává se do závislosti na sociálním systému," dodává.
Jednou ze strategií ministerstva práce a sociálních věcí je koncept Age Managementu, spočívající ke zlepšování podmínek a podpory aktivní zaměstnanosti starších lidí. Jednou z možností je omezování fyzické zátěže zaměstnanců pomocí nových technologií a tím lepší předpoklady pro efektivitu práce v pokročilejším věku. Další možností jsou finanční příspěvky na mzdy zaměstnanců nebo vytváření nových míst právě pro starší zaměstnance se zkušenostmi.
S problémem uplatnění starších věkových skupin na trhu práce se nepotýká pouze Česká republika, ale také mnohé evropské země. Z toho důvodu byl rok 2012 vyhlášen rokem aktivnímu stárnutí.
Zdroj: ČT24