Prohlášení informatiků Úřadů práce ČR k současnému stavu na ÚP ČR

07.02.2012 09:03

Parlamentní listy: Dne 25. 1. 2012 jsme byli, my informatici Úřadů práce ČR, vyzváni Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR prostřednictvím jeho tiskového mluvčího Jiřího Reichla k definování problémů a postojů a k sepsání svých požadavků. Tímto prohlášením, velice stručným, tak činíme.

Obecně se dá říci, že jestli pan tiskový mluvčí Reichl vyzýval k tomu, abychom sepsali, co nefunguje, bylo by pro nás podstatně snazší napsat, co funguje. K potížím s fungováním se vyjadřujeme jen velice krátce, vše ostatní a podrobné si mohou najít pracovníci MPSV i GŘ ČR na Helpdesku a SharePointu.

1. Problém zvaný cloudové služby v resortu MPSV

Na začátku srpna 2011 pan Martin Dušek (Solution s.r.o.), poradce I. náměstka Bc. Vladimíra Šišky, MBA., na MPSV oznámil přesun od doménové infrastruktury Active Directory bývalých okresních úřadů práce do privátního cloudu provozovaného externí dodavatelskou firmou. Již tehdy jsme upozorňovali na velké nebezpečí plynoucí z tohoto řešení. Cloudové služby, jako relativně nový způsob provozování počítačových aplikací, jsou velice specifický druh služby. Využívají se (= vyplatí se najímat) především v prostředích, kde se vyskytuje vysoce nerovnoměrná činnost v rámci roku, kde není potřebná infrastruktura nebo chybí odborný personál. Rozhodně se nehodí do prostředí úřadů práce, kde je stabilní a rovnoměrná zátěž aplikací, datových sítí a serverů po celý rok, vybudovaná moderní infrastruktura a tým zkušených informatiků. V rámci tak náročných a složitých systémů, na jejichž fungování jsou závislé miliony lidí naší republiky, jde o riskantní experiment s nevyzkoušenou technologií. V cloudu spravovaném Vítkovice IT Solution se krom agendových aplikací, které jsou tím nejhůře postižené, externě zpracovávají i email (cloud1), správa uživatelských účtů Active Directory (doména identity.mpsv.cz), SharePoint a Helpdesk software "nových agend" a nového software.

Exchange. I když se všechny maily přebírají z Exchange z datových center relativně pomalým spojením z Prahy, nemáme proti tomu námitek a chápeme snahu resortu ušetřit.

Active directory. Volbu spravování uživatelských účtů Active directory soukromou firmou považujeme za nešťastnou a neefektivní. O jakoukoliv změnu uživatelských účtů počínaje př. změnou telefonu uživatele, pořízení nového účtu nového zaměstnance kontaktních míst a dalších je třeba žádat formuláře přes Helpdesk, čekat na reakční dobu.

Žádáme plnou správu nad kontejnery svých příslušných úřadů práce, která bude přesně odpovídat schválené metodice.

Do konsolidace agendových systémů požadujeme, i kvůli naprosto tristním zkušenostem s migrací uživatelů do cloudové domény identity.mpsv.cz, odsunutí migrace uživatelských pc do cloudové domény mpsvnet.mpsv.cz

SharePoint: Vítáme jeho zavedení, i když jde o velmi drahou technologii. Nemyslíme si, že je třeba využívat extrémně drahé formuláře od firmy Cleverbee, kde se faktura za jejich zkušební verze stala legendou mezi informatiky resortu MPSV. Myslíme si, že by stačilo zvolit levnější cestu - logičtější, strukturovanější a systematičtější přístup k vystavovaným informacím.

2. Problém zvaný výběr dodavatelů a nereálné termíny

Na podzim (!!) MPSV začalo připravovat v souvislosti se sociální reformou vznik tzv. Jednotné datové základny a vývoj nových aplikací. Veškeré zakázky pro dodavatelské firmy byly zadány mimo platný zákon o veřejných zakázkách. To, že nebyl správně vybrán kvalitní dodavatel, je jedním z důvodů praktického krachu nových agendových systémů. Smlouva s předchozím dodavatelem byla uzavřena již v roce 1995 na základě dlouhodobé spolupráce s MPSV a je obdobou smluvního vztahu, který má např. s Ministerstvem financí ČR uzavřena společnost IBM se svým systémem ADIS. Zmíněné systémy OKpráce, OKdávky, OKnouze, OKslužby a OKcentrum mají evidováno cca 30 000 uživatelů. Celkový roční objem dávek vyplácených prostřednictvím těchto systémů byl zhruba 80 mld. Kč. Za celou historii nedošlo k žádné významné poruše, nedostupnosti služeb, ztrátě dat nebo k nevyplacení dávek ve správné výši. Integrace aplikací OKdávky a OKpráce do informačního systému OKcentrum probíhá od roku 2009 společně s migrací a centralizací veškerých historických dat do centrální databáze. Tímto způsobem je, tedy spíše byl, realizován záměr centralizace všech aplikací, umožněný vybudováním spolehlivé komunikační infrastruktury WAN MPSV a výkonných serverových center MPSV.

Budování Jednotné datové základny, rušení datových center MPSV a najímání externích datových center považujeme za účelové vyvádění peněz z rozpočtu MPSV do externích "spřátelených" firem.

3. Problém zvaný funkčnost a bezpečnost dat

Databáze MPSV spravují ekonomická, zdravotní a sociální data více než poloviny české populace. Hospodaření resortu je hospodaření s velkou částí financí rozpočtu ČR. Z bezpečnostního hlediska jde o velice citlivá data. K datům se teď na MPSV přistupuje stejně tak neodpovědně jako k agendovým programům. Dosud mělo MPSV dvě velká datová centra: na MPSV a na ČSSZ. Ta obsahovala mimo jiné KRK (kontrolní registr klientů) a UIR ( územní informační registr adres). Když se z jakéhokoliv agendového programu pořizovala nová žádost, program si do nich sáhl a zjišťoval, zda už taková žádost nebyla někde v jiné části republiky na stejné rodné číslo podána. Vše bylo stoprocentní a vyladěné. Tato datové centra měla zálohovací centrum - velkou farmu serverů v Plzni. Ještě na jaře minulého roku se plzeňské centrum kompletně vybavilo novou technikou. Instalace stála několika milionů. Už v září bylo Plzeňské centrum zrušeno, hardware byl odvezen do nově přebudovávaného centra na ČSSZ. Zrušilo se dalších plně fungujících pět datových center v Ostravě, Brně,. Místo nich se najalo jedno obrovské centrum od externí firmy Telematika ČD. V Praze tedy máme tři obrovská datová centra kontrolující celou republiku. Bezpečnost dat už z hlediska volby umístění datových center do jednoho místa na pár km čtverečních je značně snížena!

Data z nových aplikací se nacházejí v cloudu spravovaném externí firmou. V daném okamžiku nikdo tedy přesně neví, kde data přesně jsou a jak je o ně pečováno. Žádáme o právní prověření vůbec legislativní možnosti data občanů ČR svěřit do péče externí firmě a jeho výsledek vývěsit na webu MPSV. Občané totiž dávají souhlas pro zpracovaní a uchovávání svých dat orgánům státu.

Stejně tak žádáme, v souvislosti s únorovým rozhodnutím ministra Drábka v rámci protikorupční strategie vlády zveřejňovat všechny uzavřené smlouvy s dodavateli na oficiálním webu MPSV, o zveřejnění prováděcí smlouvy č.85/2011, kterou se cloud řídí podepsané v létě 2011 mezi MPSV, Ministerstvem vnitra a Fujitsu včetně všech jejích dodatků a příloh.

Možnost práce programátorů s ostrými daty nás trochu zaráží..

Současné databáze MPSV mimo jiné obsahují číselníky adres, škol, ... které zaměstnanci úřadů práce desetiletí budovali a udržovali. Všechny dosavadní programy na MPSV je využívaly, a tak šetřily práci a

hlavně zachovávaly standardizaci a přesnost dat. Nové aplikace, ani nová spisová služba číselníky ve většině případů nevyužívají - neumí to. Bylo by velmi vhodné toto změnit.

4. Problém zvaný NOVÉ APLIKACE

Nové aplikace se vyvíjely absolutně na poslední chvíli. Vývoj nových aplikací, který i s analýzami trval pouze několik měsíců, absolutně neměl šanci dohnat původní aplikace, které předchozí dodavatel OKsystem vyvíjel a propracovával 15-16 let. To, že nové aplikace nemohou nikdy tento vývoj dohnat, natož v lednu 2012, věděl už v říjnu celý projektový tým JVM, tedy "Resortního projektu" zahrnujícího několik podprojektů souvisejících s novým systémem výplaty dávek od 1. 1. 2012". Vyplývá to z informací na interním SharePointu MPSV.

Jmenovitě:

Ředitelé projektu:

Bc.Vladimír Šiška, MBA., I. náměstek ministra Drábka

Mgr. Bedřich Myšička, vrchní ředitel ekonomické sekce MPSV

Řízení projektu:

Ing. Michal Svatý, AMI PRAHA a.s., poradce I. náměstka Bc. Vladimíra Šišky, MBA

Ing. Pavel Čmelík, MBA., Arthur D. Little, poradce I. náměstka Bc. Vladimíra Šišky, MBA

Vedoucí projektových týmů:

Milan Hojer, MBA. (Deepview s.r.o.)

Mgr. Přemysl Filip

Mgr. Petr Hanuš (ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce)

Mgr. Martin Žárský - náměstek generálního ředitele ÚP ČR

Ing. Radim Wylegala - ředitel oddělení rozvoje informatiky MPSV

Tento tým už v říjnu identifikoval jako vážný problém:

- nejasná finální podoba architektury

- napjatý časový harmonogram

- nejasná migrace dat

- opomenutí důležitých funkcí systém

a jako kritický problém:

- riziko zpoždění přípravy infrastruktury a nových agendových systémů

I přesto projekt JVM pokračoval a jeho stavu kritického stavu jsme nyní svědky i účastníky.

Problémy Helpdesku

Účast informatiků na ladění nových aplikací se neplánovala. Moc dobře se vědělo, že informatici v lednu budou mít plné ruce práce se zapojováním a instalací nových počítačů, připojováním nových uživatelů, stěhováním poboček, přebíráním techniky,.

Na zadávání problémů s novými aplikacemi do Helpdesku nemají informatici vůbec čas. Ovšem nikdo jiný tam nemá přístup.

Když už zadáme požadavek do Helpdesku, asi po týdnu až 14 dnech nám přijde odpověď př.

Pokud pro požadavek s číslem xxx nezadáte jinou oblast požadavku, nebude se jím nikdo zabývat.

nahlásíme, že na všech PC nefunguje Hmotná nouze a z Helpdesku se nám dostane odpovědi Zkoušela jsem si zobrazit stránky aplikace a chybu mi to nevypsalo. Vypadá to na lokální problém. Obraťte se na své IT oddělení. ( když do Helpdesku mohou psát jen pracovníci z IT oddělení..)

dotazy, na které jsou nám odpovězeny perly typu: A co jste si vygooglil na internetu? nejsou výjimkou

...

Nemá smysl dodávat, že je velmi těžké se orientovat v nepořádku, kdy se neví co, kdo či jaká firma za co skutečně zodpovídá. Neustále pátráme po tom, kdo má na starosti to či ono, nevíme, která firma dělala jaké programy, na jakém čísle jsou vývojáři, tech. podpora, nevíme, kdo za co zodpovídá, kdo má jakou pravomoc atd. apod. Hlásit problém přes jediný prostředek, tj. přes Helpdesk, nemá většinou smysl. Požadavek je častokrát odmítnut z nepochopení věci.

Helpdesk by měl reagovat v řádu několika minut či hodin, a ne dnů či týdnů.

Jednoznačnost aplikací

Pro všechny nové aplikace platí, že se nechovají jednoznačně. V případě "normálních" aplikací platí, že se stejnými vstupními údaji musí dojít ke stejným výsledkům. Zkušenost a novými aplikacemi je následující:

-  uživatel nechá vyhledat v novém programu podle RČ a dostane výsledek, že k tomu RČ žádost / spis neexistuje.

-  uživatel tedy založí žádost / spis s daným RČ, ale nový program odpoví, že s daným RČ již existuje.

-  uživatel tedy nechá znovu vyhledat podle RČ, ale opět dostane výsledek, že neexistuje.

- uživatel vyhledání zopakuje ještě dvakrát

- teprve při pátém pokusu vyhledat dané RČ program nahlásí, že něco našel . !

Nevhodné školení zaměstnanců a nedostatečné podklady

Uživatelé do teď nemají dostatečné návody či příručky.

MPSV sice uvádí jako klad, že se školení formou videokonferencí zúčastnilo přes 2000 lidí, ale to je forma zcela nevhodná a nepostačující. Školení probíhala tak, že se na krajské pobočky, kam byla školení přenášena formou videokonference z Prahy, vyslal max. jeden či dva zástupci z KoPů. K tomu všemu nebylo výjimkou, že u videokonference často vypadával obraz a přenášel se jen zvuk. Do konce roku nikdo nevěděl, co vlastně bude, co a jak má být. Někteří byli výše zmíněným způsobem "proškoleni" na začátku ledna.

Je nutné školení na PC a hlavně přenos informací o nefunkčnosti od školených přímo ke školiteli a následně vývojářům

Neprovedené testování aplikací před předáním do ostrého provozu

Obecně se dá říci, že žádné testování nových aplikací na úřadech práce neproběhlo. Takzvané zátěžové testy na konci prosince dopadaly obecně s výsledkem nefunkčnost systému a pád aplikace. Jejich scénáře se opět staly předmětem pobavení na webu. Navíc se testovaly jen některé systémy. Zaměstnanost od Vítkovic IT Solutions se netestovala vůbec.

Autoři nových aplikací byli velmi odvážní či neznalí tak velkých projektů, když v této oblasti státní správy nic neotestovali, neposkytli telefonní čísla pro zpětnou vazbu a nevytvořili tým lidí pro podporu uživatelům při náběhu nových programů. Žádný program nefunguje tak, že se předá k určitému datu - je potřeba určitá doba na odladění a odstranění nedostatků. Nedostatků a chyb je ale více, než když by se jen začalo testovat. Natož ve chvíli nájezdu do ostrého provozu.

Není možné konfigurovat systém a seznamovat se s ním až ve chvíli, kdy je nasazen do ostrého použití. Právě nasazení takto neotestovaných systémů ( navíc v hlubokém stupni rozpracovanosti), vedlo v lednu k více než dvoutýdenní úplné nedostupnosti všech systémů.

Zkušební verze se vyvíjely do poslední chvíle (od 15.12. do 20.12.2011), takže nebylo možné otestovat ani při nejlepší vůli. Testery navíc byli zvoleni lidé přímo na úřadech práce, kteří museli testovat nové verze v rámci své pracovní doby. V rámci doby, která je určena k pracovním činnostem, které za ně nikdo neudělá a které jsou nutné. Pro testování musí být připraven testovací protokol, aby bylo jasné, co se má otestovat a musí v závislosti na protokolech probíhat v několika kolech.

Nepropojenost nových aplikací

Obrovským problémem nových aplikací je jejich nepropojenost, ačkoli byl a je proklamován pravý opak. Požadavek na propojenost těchto agend je neoddiskutovatelný například v součinnostech s exekutory, policií, soudy,. Tito partneři se ptají na to, jaké dávky se z resortu MPSV dané osobě vyplácejí právě kvůli tomu, že exekuce přibývají stále obrovskou rychlostí. Každý den přijdou na každý úřad práce stovky žádostí o poskytnutí součinnosti, které musí úředníci nejdéle do dvou dní odpovědět a datovou schránkou poslat. Dosud jsme prohledávali pouze dvě databáze: OKdávky a OKpráce, s nadějí že budeme prohledávat jen jednu ( OKcentrum). Teď jich budou muset prohledávat minimálně osm:

1.OKcentrum (dávky SSP),

2.OKpráce

3.nová Zaměstnanost

4.databáze OKnouze/OKslužby

5.nová Hmotná nouze

6.nové Sociální služby

7.nová databáze pro Zdravotně postižené

8.nové Veřejné služby

Bude tedy rozhodně víc chyb úředníků a z nich vyplynou chyby exekutorů, policie, soudů.

Že na službu poskytování součinností neexistuje žádná metodika či právní výklad, je opět zbytečné dodávat.

V nových aplikacích navíc neprobíhá kontrola duplicitních žádostí přijatých na různých místech, takže bude docházet k vícenásobné výplatě dávek.

Nové aplikace jednotlivě

a) Zaměstnanost a Veřejná služba

Aplikace Zaměstnanosti je největší katastrofou. Moc by nás, informatiky, zajímalo složení softwarové komise, která povolila pustit tento program do ostrého provozu. Aplikace je zatím schopná

pouze zadávat uchazeče o zaměstnání, ale není možné zde nic schválit, natož spočítat výši dávek a následně je vyplatit! Dosud vůbec nejsou spuštěny moduly APZ, Volná místa a Cizinci. Tato část agendy úřadů práce doposud v nových aplikacích nepořídila jediný záznam. Tisky rozhodnutí, potvrzení atd. vůbec nefungují, tisk obálek nejde. Program vydává rozhodnutí bez ohledu na zadaná data, mění ze dne na den stavy ověření, adresy, jména. Po nasazení verze z 27.1.2012 zmizely čárové kódy dokumentů a vložené dokumenty a nejdou zadat noví uchazeči. Program průběžně mění zaokrouhlování a mění částky k výplatám. Nikde nejsou vidět částky generované za příslušný měsíc k platbě. Různé číselníky nejsou zadané, není v čem vyhledávat, vše se musí dopisovat ručně. Když něco uživatel zadá, není jistota, že to tam druhý den uvidí. Není řešena vůbec žádná digitalizace dokumentů, takže se vše dává na hromadu a další hromadu,.

VŮBEC SI NEDOKÁŽEME PŘEDSTAVIT JAK Z DATABÁZE V SOUČASNÉM STAVU, KTEROU OBHOSPODAŘUJE APLIKACE TÉTO ÚROVNĚ BUDE NA KONCI MĚSÍCE ZÍSKÁVÁN JEDEN Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ÚDAJŮ EKONOMIKY STÁTU - PROCENTUÁLNÍ VÝŠE NEZAMĚSTNANOSTI..

Problémy aplikace zaměstnanosti se začnou v plném rozsahu projevovat od února, kdy již budeme muset vyplácet dávky.

Nikdo nemá žádné ucelené informace, vše je hluboká improvizace.

Požadujeme urychlený návrat k původní agendové aplikaci OKpráce a zpětnou migraci nově pořízených uchazečů. V této části agend úřadu práce se domníváme, že neexistuje jiná cesta.

b) Hmotná nouze

Tragédie provázející nasazení nových aplikací se v lednu zviditelnila v agendě hmotná nouze.

Hmotná nouze je naprosto nevyhovující, nefunkční aplikace. Jediné, co momentálně funguje, je pořizování, výpočet jednodušších žádostí příspěvku na živobytí a dávek MOP (mimořádné okamžité pomoci).

Z aplikace nefunguje jakékoliv sehrávání dat, příjmů, adresy musí uživatelé vypisovat ručně. Projevuje se nejen chybovost a padání aplikace, ale i nepředvídatelné a náhodné chování. Například někdy nefunguje schvalování, někdy se neukládají data, někdy se data uloží a vše "zmizí". Při velkém štěstí se "uložené" žádosti objeví za 3 - 5 hodin, někdy až druhý den.

c) Sociální služby

V celém státě je zadáno k dnešnímu dni 26.1.2012 2778 žádostí, což odpovídá jednomu malému okresu. Z toho jsou 2 žádosti zamítnuty, cca. 350 přiznáno a zbytek se posuzuje. Většina úřadů nový systém vůbec nevyužívá z důvodu luxusního fungování původní aplikace OKslužby.

Co se týče těchto aplikací, nebyl jediný logický důvod ustoupit od agendového software OKnouze/OKslužby. Tento software plně splňuje veškeré požadavky na nové aplikace kladené. Tady nebyl jediný důvod, krom účelového vyvádění finančních prostředků do "spřátelených firem"

Proto požadujeme urychlený návrat k původním agendovým aplikacím OKnouze/OKslužby a zpětnou migraci pořízených dávek.

d) Zdravotně postižení

V nové aplikaci lze zadat žádost, dnes 27.1.2012 ji lze dokonce už schválit a odsouhlasit do výplat. Opět špatně funguje propojení s Fyzickým registrem osob v datové základně a s číselníky UIR/ADR, který úředníci ÚP ČR vytvořili a který už využívá v našem státě kde kdo, kromě úředníků ÚP ČR.

Programátoři dodavatelské firmy do teď (25. ledna 2012) netuší, jak vypadá doručenka, netuší, kde se bude tisknout obálka, kde se bude zadávat právní moc.

Čas na řešení se krátí.

MPSV jak ústy svého ministra pana Drábka, tak ústy jeho I. náměstka pana Šišky neustále zdůrazňuje, že tím, že rozdělili vývoj aplikací do různých firem, se ušetřilo. Prakticky se ale ukázalo, že právě v oblasti agendových aplikací jednoho úřadu není rozdělení vhodným řešením. A co se týče ceny aplikací, tady by se mělo říci, že český stát není tak bohatý, aby si mohl kupovat levné a navíc nefunkční věci. To, že nové aplikace programují mimo jiné studenti najmutí na brigádu, je veřejným tajemstvím. Jestliže jsou skutečně nové aplikace "levné", pak by se to možná dalo přirovnat ke koupi jízdního kola místo auta. Kolo je levnější a má levnější provoz, ale co dříve vykonával motor, nyní je nutno odšlapat. Pokud se ovšem na kole vůbec dojede včas k cíli.

V rámci výplaty sociálních dávek, v zájmu zachování zdraví tělesně postižených a lidí závislých na platbě léků přes hmotnou nouzi, v rámci navazujícího sociálního smíru a udržitelné kriminality se čas krátí velmi rychle. O tom se už spousty úředníků mohlo přesvědčit na vlastní kůži.

5. Problém zvaný migrace dat - OPĚT A JEN shrnutí

Migrace dat z původních systémů

Migrace dat z původních systémů OKpráce, OKnouze/OKslužby nebyla původně požadována, nové agendové systémy byly od začátku budovány s koncepcí, že nová data nebudou přebírána. To samozřejmě naprosto podstatně zjednodušuje vývoj nových agendových systémů, odměnou je podstatně nižší použitelnost při výkonu práce. Že je tento postup zcela chybný si tvůrci nových aplikací a MPSV přiznali až na konci roku 2011, tedy příliš pozdě.

Migrace z OKpráce do nového systému

První požadavek na data z OKpráce byl vznesen až v závěru prosince 2011 a to pouze v rozsahu naplánovaných kontaktů s uchazeči o zaměstnání. Později byla vyžádána data pro "minimigraci", kdy bylo požadováno pouze 13 tabulek z databáze systému OKpráce, která jich má sama o sobě více než 1000. Jednalo se o data týkající se evidence, podpůrčí doby, firem a pracovišť. Nebyla migrována jiná důležitá data, například volná místa a dohody APZ (aktivní politika zaměstnanosti). Migrováno bylo přibližně 1% dat. Nebyla přenášena žádná historická data.

Migrace z OKnouze do nového systému

Původně MPSV migraci dat z OKnouze/OKslužby do nových systémů zcela odmítalo, nakonec až v listopadu požadovalo omezenou migraci. Byly požadovány údaje, jejichž omezený výčet vyvolává pochybnosti o smysluplnosti takové migrace. Z dávek hmotné nouze byly vyžádány pouze informace o užívaném bytě, základní informace o Příspěvku na živobytí a Doplatku na bydlení a holý seznam osob v okruhu společně posuzovaných osob bez jakýchkoli dalších navazujících informací.

Data o příspěvku na péči nebyla migrována vůbec.

Migrace a centralizace dat ze systémů OKdávky a části OKpráce do OKcentra

Do OKcentra bylo migrováno 100% dat, včetně historických. Migrace dat z OKdávek do OKcentra splňuje základní požadavek, aby se migrovaly všechny údaje a dokumenty potřebné pro pokračování výplaty dávek v novém systému. Tedy tak, aby pracovník nemusel žádné údaje z původních systémů přepisovat. Navíc se provedla migrace dat a výplat dávek zpětně od roku 2006, a to i včetně algoritmů výpočtu dávek. To umožňuje v OKcentru rozhodovat také o přeplatcích a doplatcích za období před nasazením nového systému. Součástí migrace byla centralizace dat z databází jednotlivých úřadů do centrální databáze a čištění dat. Migrace probíhala ve 4 etapách od dubna do listopadu 2011 tak, aby mohlo dojít k přepnutí z původního systému OKdávky na OKcentrum prakticky okamžitě. Termín přepnutí byl naplánován pro každý úřad individuálně, v každém okamžiku bylo možné používat buď původní, nebo již nový systém. K přepnutí došlo bez výpadku služeb.

My všichni informatici víme, že důkladná příprava migrace a centralizace dat do centralizované aplikace OKcentrum trvala více než rok, před samotným spuštěním migračního procesu. Bez takto provedené migrace nemůže žádná nová aplikace poskytovat relevantní funkce a výstupy.

Ministr Drábek nedávno kritizoval úředníky s tím, že musí více přemýšlet a ne jen klikat. Možná kdyby více přemýšlel jeho tým projektu JVM a naplánoval plné migrace ze starého software, nemuseli by zaměstnanci úřadů práce po sobotách a nedělích klikat při migrování dat z původního do nového programu.

6. Pro úplnost dodáváme (NE)problém zvaný spisová služba

Spisová služba je snad jediná nová aplikace, která je relativně funkční, až na určité nedostatky, které ale nebyly v zadání od MPSV. Ale samotná aplikace ani jednou nespadla na chybu a to se o ostatních aplikacích absolutně nedá říci. Nedostatky vycházejí hlavně z faktu, že se dodavatel software Pilscom s.r.o dozvěděl prý teprve 15.12. 2011, že jejich software bude fungovat v resortu MPSV o cca 20.000 uživatelích. Nejtíživější nedostatek je nemožnost tisku obálek. Opět důvodem je, že MPSV nedodalo dodavatelské firmě Pilscom potřebné vzory obálek. Dále máme my informatici v živé paměti špatný spotřební materiál na čárové kódy, špatné obálky, nekompatibilnost převládajících tiskáren DELL 1710 s tiskem obálek, elektronické podané žádosti nepadaly do nové spisové služby, ale do staré,... Obálky lze relativně čitelně vytisknout pouze na tiskárně OKI, přičemž v majetcích MPSV ve velkém převládají právě tiskárny DELL 1710. Teprve teď se řeší, v době když už by bylo záhodno zadávat právní moci, kde se budou tisknout obálky z nových aplikací. Zda v aplikaci či importem do spisové služby. Takže z většiny agend (vyjma agend, které obhospodařuje software od OKsystému - SSP a příspěvek na péči) se obálky píší ručně. Je rok 2012. Spisová služba stále neřeší elektronickou podatelnu.

7. Problém zvaný oso.mpsv.cz a BOSS

Všechny nové agendové aplikace jsou provázány s programem BOSS od firmy DIGI TRADE ( nyní COMPAREX CZ s.r.o), který administruje firma Deepview s.r.o.. Všechny nové aplikace však k informacím z programu BOSS přistupují jiným způsobem, což se negativně odráží v právech, politikách, tiscích oznámení, rozhodnutí, atd. Došlo k tomu právě proto, že zadavatelem nebyla jasně a přesně určena "finální podoba architektury", právě proto, že nebyla jasně a přesně udělána analýza procesů, právě proto, že byla nevhodně provedena systemizace, která naprosto pomíjela funkční, náplňové zákonitosti a ekonomické a právní souvislosti vnitřních procesů organizace úřadů práce, atd. Z těchto a dalších důvodů je propojení programu BOSS s novými aplikacemi tragickým rozhodnutím.

Administrace systému BOSS je provozovaná ručně a "na koleně". A i přes obrovské nasazení zaměstnanců firmy Deepview, před nimiž opět s úctou všichni smekáme, je naprosto nedostačující a díky různým importům z Active Directory domény identity opakovaně ničená a rušená.

Možnost základní administrace práv byla dána informatikům až 2. týden v lednu, kdy se zjistilo, že i když aplikace nových agend jsou již přístupné, většina uživatelů se do nich nedostane. V té době také byl informatikům poslán na BOSS manuál od firmy DigiTrade, který absolutně nekorespondoval s realitou. Do současnosti vůbec nevíme jaké informace o zaměstnancích jsou doplňovány v BOSS z

Active Directory, jak často se tyto importy odehrávají,...

V současné době se díky BOSSu řeší situace s nepřístupností k novým agendám i tím, že uživatelé mají pro jistotu přiděleno všech 177 práv, nebo tak, že tam kde se nějaký uživatel může bez problémů přihlásit, použijí jeho certifikát všichni ostatní zaměstnanci, kteří toto štěstí (či smůlu - odpovědnost za vše nese onen "šťastlivec") nemají. Na jednu čipovou kartu jsou mnohde přihlášeny celé pobočky. Aplikace BOSS na oso.mpsv.cz navíc dokáže vytížit procesor na 100%, což má neblahý vliv na její rychlost.

8. Problém zvaný TECHNIKA

Hardware není dostatečně a včas zajišťován dle změn uživatelů. Vybavit všechny nově příchozí uživatele nejen městských úřadů byl problém. V současné době jsme na hraně možností zajistit pro uživatele vše potřebné. Problém je jak s PC vhodnými pro práci v cloudu - nutnost připojení přes Windows 7, SP1, problematické jsou i čtečky čipových karet, které jsou velice poruchové. Pokud se všechen nový software nepřipraví pro tisk na tiskárny Dell 1710, bude to obrovský problém už na počátku února...

Předpokládáme a doufáme, že zůstane zachován základní centrální nákup, což je třeba i z důvodů jednotného účetnictví organizačních jednotek. Stejně tak i řešení záruk a prodlužování záruk zabezpečovalo MPSV a to i včetně smluvního zajištění oprav a pozáručních oprav. V současné době nemáme vůbec žádné informace, jak co bude řešeno.

9. Velké neznámé: fungování systému a organizace práce

V poslední době byla SOUČASNĚ provedena řada NÁROČNÝCH změn v souběhu s podstatnou změnou struktury úřadu:

§ stěhování úředníků z obcí na ÚP

§ stěhování výpoč. techniky z obcí na ÚP

§ zřizování nových uživatelských účtů (přidělení oprávnění) pro všechny nové zaměstnance nastoupivší k 1.1.2012

§ konfigurace původního programu OKnouze, který se dosud používal jen na obcích

§ zavedení JVM

§ centralizace účetnictví

§ konfigurace dávkových pokladen

§ instalace SAP

§ zavedení nové spisové služby

§ změna elektronické podatelny

§ dalších 5 nových programů se všemi svými chybami !!!

§ školení / studium

§ nových programů

§ změn zákonů

§ zavedení vazby systemizované pozice zaměstnance na jeho oprávnění v programech

§ centralizace správy počítačové sítě

§ migrace uživatelských účtů

§ změny v nastavení zařízení

§ vzdálená autentizace a zprostředkovaná administrace

§ rušení ADSL linek v obcích

§ stále ještě probíhající změny související s centralizací administrativy, tj. v souvislosti se vznikem jednoho ÚP ČR a 14 krajských poboček.

Provedené změny vedou k destrukci úřadu práce

Změny nejsou včasně a důsledně koordinovány. V centru ( na MPSV, na GŘ ÚP či v neznámém CLOUDu) se nemyslí dopředu a systematicky. Vzhledem ke 20% snížení počtu úředníků (včetně následného 20% snížení jejich platů), vzhledem k nepřipravenosti / nepromyšlenosti zaváděných změn, máme pocit řízené destrukce úřadů práce. Na MPSV se nyní pohybuje mnoho nových lidí z bysnys sféry, kteří neznají problematiku (ti znalí již byli propuštěni). Zadání MPSV jsou jak pro fungování úřadů, tak pro vývoj software častokrát neúplné. Noví dodavatelé software, dost často vyděšeně, reagují teprve až na naše upozornění o souvislostech se zákony a správním řádem. Nejen díky nutnosti pronikání do znění zákonů jsou informatici zatěžováni dalšími činnostmi, které k informatice vůbec nenáleží...

Informatici ( i dle slov MPSV A GŘ ÚP z důvodu akceptace projektu "KOORDINACE A KONSOLIDACE OBĚHU DOKUMENTŮ A NÁKUPNÍCH PROCESŮ V PROSTŘEDÍ ORGANIZACE SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI) jediní rozumí systému v celé jeho komplexnosti. Proto bylo zavedeným pořádkem konat pravidelné porady, pravidelná školení, pravidelná pracovní setkání. Poslední pracovní setkání bylo naposledy na začátku minulého roku.

Na GŘ ÚP by mělo být mimo řídící činnosti též metodické vedení informatiků a specialisté pro různé oblasti, kteří by podávali informace a řešili speciální požadavky a problémy. Nyní neřeší NIKDO a NIC. Naopak k řešení jsou vyzýváni GŘ informatici na KrPech a vybraných KoPech, kteří k tomu nemají jak kompetence, tak potřebné informace.

Bylo zavedeno Jednotné výplatní místo (JVM) o jehož fungování nemáme téměř žádné informace. Není k dispozici vyhovující přehled o platbách a nejsme schopni odpovídat na dotazy dávkařů, metodiků a ekonomů bez informací o současném fungování JVM a GINISU. Když za námi přijdou vyděšení úředníci, že nová aplikace hmotné nouze dávku vyplatila místo jednou oprávněně ještě několikrát neoprávněně, neumíme jim ani sdělit důvod natož navrhnout řešení.

Nemáme téměř žádné informace o novém software pro Personalistiku.

Je-li nyní argumentováno, že měsíc leden je obecně nejtěžší měsíc v roce, pak asi není vhodné načasovat všechny změny na tento měsíc. Bylo nutné všechny změny rozfázovat a ne koncentrovat do jednoho bodu.

Závěr

Na závěr my, informatici ÚP ČR, kategoricky odmítáme jakoukoliv zodpovědnost za současný stav dat, agendových programů, jakož i dalších složek počítačového systému MPSV. Odpovědnost odmítáme mimo jiné i proto, že od dob nástupu nové politické garnitury na MPSV se absolutně utnula diskuse s informatiky na pracovištích ÚP, což znamenalo faktický konec přenosu jejich zkušeností z praxe - operativy do strategie a dalšího plánování. Nyní se vše provádí jen na základě špatných a lajdácky aplikovaných teorií z podnikové sféry.

Znovu dodáváme, že informatici byli upozorněni, že jejich kompetencí je pouze zajistit uživatelům nových aplikací funkční počítač napojený do sítě (WAN) MPSV a přístup do cloudu, či přístup do cloudu přes veřejný internet. Zaznělo to na poslední poradě, která se konala před koncem roku 2011. Navíc poslední porada v novém roce se konala 3. ledna 2012. Dnes je 27.1.2012. Z toho vyplývá, že tiskovým mluvčím panem Reichlem zmiňované porady 2 x za týden jsou naprosto lživé informace.

Dále se znovu a silně ohrazujeme proti obviňování microtýmů a testerů, pracujících na nových aplikacích a projektech GŘ ÚP, ústy tiskového mluvčího pana Reichla. Jestliže nejsou připraveny aplikace a jejich data, není co rozvíjet a co testovat!!!

Další absolutní výhrady máme k slovům pana Mgr. Karla Machotky k nedostatečnému pracovnímu nasazení a špatné organizaci práce úředníků ÚP ČR. Jestli se někde porušuje zákoník práce, co se týče přesčasových hodin, je to mimo jiné i na úřadech práce. V médiích jsou počty úředníků pracujících o víkendech lživě presentovány. Pan Reichl v médiích prohlašoval, že tento víkend ( 28.- 29.1.2012) bude v úřadech pracovat 400 lidí.. To zřejmě mluvil pouze o pražských úřadech. Měl by však jako mluvčí GŘ ÚP ČR mluvit o celé ČR. To číslo je podstatně větší.

Dále bychom rádi zdůraznili, že za všechny chyby vedoucí k špatnému vyplácení dávek nese dle platné legislativy plnou odpovědnost zaměstnanec, tedy člověk závislý na funkčním software spravovaných agend, ne zaměstnavatel. Z pozice techniků tedy plně obdivujeme odvahu všech úředníků, že i přes ztížené či znemožňující technické podmínky mají odvahu úředně činit, rozhodovat a vyplácet.

Na středeční schůzce v Litoměřicích generální ředitel ÚP ČR Jiří Kubeša argumentoval, že je vyplaceno 1,4 ze 1,5 miliónu dávek a navrhoval pomoc řešit problém, pokud nějaký existuje.

Rádi bychom GŘ ÚP ČR upozornili, že ze 100 % dávek, které se vyplácejí v měsíci lednu, připadá:

- přibližně 50% dávek na Státní sociální podporu, které se kompletně vyplácí z původního systému OKcentrum,

- příspěvek na péči tvoří přibližně 25% dávek, většina z toho byla vyplacena z původního systému okluze/OKslužby,

- podpora v nezaměstnanosti tvoří cca 15% dávek, které byly kompletně vyplaceny z původního systému OKpráce.

Z těchto údajů je nepochybné, že potíže s vyplácením dávek narostou v dalších měsících, kdy výplaty z původních aplikací budou ubývat.

Pokud se něco nezmění.