Slované děti bohů

11.04.2014 10:44

NárodniListy: Proč nevíme kdo jsme a odkud jsme přišli. Kdo jsou naši prapředkové. Jak žili Slované, naši předkové a čím se radovali. Jaké písničky zpívali a kde jsou pohřbeni. Jak to, že to neznáme! Známe kdejakou pitomost, ale to základní neznáme. Co ještě nemusíme znát? Jaké cizí dějiny ještě musíme poznat abychom se dobrali pravdy našich předků?

Jistě, máme zrovna a zase demogratické a hospodářské starosti. A v tom se mi zdá, že je kámen úrazu. Chybí nám širší nadhled. A nezakrývám, že mě překvapil mnohem větší zájem o vpravdě epochální poselství  Slovanů za našimi hranicemi. V souvislostech se stále narůstající agresivitou zavánějící ze západu, přichází z dáli něco jako volání rodu. Začíná být cítit silněji poptávka o zjištění našeho původu.

 

Slované děti bohů

Někteří dějepravci považovali Slovany za špinavé podlidi, nevzdělané barbary a analfabety, no fuj, přivandrovalé odněkud z východu nebo rovnou z močálů. Takhle si o Slovanech vytvářeli povědomí v dobách středověku v politických kruzích a v úzkých skupinkách držitelů moci. Tihle vyšlechtění intelektuálové ze dvorů měli představu o Slovanech, že se snad živili kořínky a běhali po horách kolem kamenů jako čarodějnice. Když jsem to promýšlel, jak bych asi jednal v dobách kdy s velkou pravděpodobností byly všude lesy a jen kolem zátočin řek bylo něco rákosí a kvákajících žab, kde bych hledal místo pro usídlení, hledal bych asi místo kde je dostatek vody. Stromy bych pokácel na stavení a otop a na uvolněném místě bych asi něco zasadil. Dobytek bych nechal spásat zbytek. Ale to muselo být v hodně starých dobách. Pochybuji, že by již tato místa nebyly obsazeny někým jiným, pokud by tam žili. No jako třeba v Praze na Hradčanech nebo v Brně je už obsazeno, tak kdybych dotáhl později asi bych bez nějakého vyjednávání dobré místo k přežití nedostal. Zvykem se stalo, že platné je jen to , co napsal nějaký starý mnich buď z kláštera, který to měl za úkol sepsat, když si představím, že neměl moc příležitostí asi jezdit mezi ty špinavce na oslu, tak výsledky musely tomu také odpovídat Neberu snahu o barvitost a literární nadání. To patří k věci. Kdybych byl v té situaci, nevím jestli bych to napsal lépe. Takže mi přijde úplně přirozené, že psali o tom co chtěli. Šíření slova Slovanského nebo Pohanského v tom nehledám. Taky bych v tom asi nenašel velký rozdíl. Když si třeba uvědomím, proč by například měli Slované prosit a děkovat, když bylo dle jejich víry hojnosti, medu a strdí všude kolem na dosah. Stačilo jen se přičinit a velebit přírodní ( při rodu)  autority, které  jim poskytovaly dary země. Za přičinění své mohli děkovat sobě a dělit se tak aby všichni měli hojnost, jelikož země dá všem přičinlivým bez rozdílu. K takovému úsudku jsem se dobral po pár dnech, jak by můj úsudek dopadl, kdybych se v něm mohl rozvíjet? Nechám na jindy. Nebylo právě toto chování příčinou všech problémů se Slovany, kteří chtěli pokračovat v životě takovém jaký jim byl vlastní? Že by to byli jen pasáci dobytka a znalci zemědělské trojčlennosti přece nemohlo být tím hlavním důvodem proč byla snaha o jejich asimilaci tak úporná. Někde musel být závažnější rozpor. Buď přijmu, že sem přišli s tažením takzvaného pohybu národů nebo je důvod někde jinde. A to měl začalo zajímat nejvíc. Prvním důvodem bylo, proč se nikde neuvádí jiné datum než to, které bylo cenzurou povoleno k šíření mezi obyvatelstvem. Nechce se mi věřit, že před šestým stoletím tady běhali jen vlci a medvědi. Tomu bych se klidně vysmál každému. Letopočet šesté století zní lépe než, kdyby se uváděl letopočet například 7 500 , ale to přece není samoúčelné. Neseděl by právě ten letopočet 0. Neumím si dobře představit, kdybych měl farnost nacpanou mnichy přepisovači jak by se zdůvodnilo datování událostí, před tisíci lety , o kterých v té době nevěděli vůbec nic. Něco je muselo trápit mnohem víc než hospodářský růst. Muselo v tom být právě to, co dělí dnes světy na umělou civilizovanost a od čistého vědění.

 Slované TOP

Co dnes vlastně víme. Podle spisků dějepravců a moderních znalců vědy byla ještě před 10 000 lety doba ledová. To znamená že lidé běhali v kožešinách a měli lovit mamuty a ke spaní si měli vybírat ty nejteplejší jeskyně. Když jim vyhasl oheň, byla zima.  To mělo být podle nich v době ledové. Když se v zimě podívám, kolik toho v zimě roste nevím co by musel požírat takový Mamut. Asi by měl v jídelníčku více kamení než pastvy. A jen 5000 let po jejich smrti udávením z kamení vyrostly velké pyramidy, které v písku usnuly s nějakými obecnými funkcionáři. Už vidím jak lovci mamutů přepřahají na stavby megalitické. Zvedají tunové kvádry nebo je tlačí jako blázni na saních do kopce jen proto aby si tam pak lehl nějaký zastupitel. Samé hádanky. Ale všichni chápou, že v době staveb pyramid běhali po střední a východní Evropě nějací špinaví pohané, říkali jim různě, kteří jen pár tisíc kilometrů od nich měli žít v době kamenné. Proto asi vymysleli dobu kamennou, jelikož tak se dějiny popisují. Když dobu kamennou tak pro všechny. A pak jsme se měli prokousávat dobou železnou, bronzovou a tak dále.

 

Slovanský symbol

Slovanský symbol

Nějvětší problém mám s vědeckým dokazováním o tom, že všechny starší kultury nebo civilizace musely být v zásadě primitivnější než ta soudobá. Všechno co lze vidět na filmovém pásmu má dokázat, že lidé a civilizace před námi jsou primitivní a nejčastějším argumentem bývá  že neznali kolo, neznali beton a neznali ocelové nástroje.  Zbylo po nich jen pár kamení. To úplně stačí k tomu aby jakoukoli civilizaci sesadili za tu naši civilizaci globální. Co by ale zbylo po ní po tisících letech ? V dnešní době nikoho nezajímá jak Slované žili, důležité bylo vymazat nějaké vyšší schopnosti nebo nějaké duchovní, či sna kultovní  poselství táhnoucí se s nimi po mnohem delší dobu než byli ochotni tmáři a vládci  minulého i současného západního světa snést.  Jde ve skutečnosti podle mne o zápas civilizací. Není jinak možné pochopit, proč neustále všechno zlo, farizejství, podvody a zášť proudí převážně ze západní strany zeměkoule.  Kdyby byli Slované bezcení a hloupí, zanikli by tak jako tak.

 

Jak je možné si odpovědět na prosté otázky. Tak kde teda žili a bydleli. Našlo se pár rozbořených usedlostí mimo hlavní trasy. Mimo míst, kde se dnes běžně žije. Mimo, někde v lesích nebo na místech, kde by dnes nikdo nebyl, možná tak na táboře. Kde tedy žili. Není to zvláštní, že na tak jednoduchou otázku automaticky vyklopíme odpověď, asi už tady nejsou, hradiště zanikly protože nebyli schopni lidé se v nich žijící uživit, asi nějaká krize, či co. Copak jsou tady nějaké antické stavby? Stavěli tady města snad Římané, Řekové nebo snad Byzantinci? Po jakých dlažbách dnes ve městech chodíte. Proč mají města náměstí a další obklopené ulice? Středověká města tady snad stavěli podle antického vzoru? Nebo to stavěli marťani nebo kdo.  Kdo stavěl na kopci hrady? Účel byl obranný, ale u Římanů to bylo z prostého důvodů, bylo tam chladně , větrno. U nás na kopcích byly jen obranné hrady a v údolích a v nivách řek žili lidé, tam bylo tepleji, nevětrno. Kdyby tady byla kultura Římská nebo Řecká, města by byla na kopcích. Nevěřím tomu, že by někdo přírodní podínky bral příliš vážně. Víra v protlačení vlastního já je pevnější. A to si myslím, že byl pravý důvod, proč se Slované nehodili. Museli mít neochvějnou víru v něco docela jiného. Proti tomu bylo nutné něco vymyslet. Dnes běžný instrument, ale v dávných dobách jistě kulturní vynález, co takhle Slovany obrátit v pekle na jinou víru. A zrodilo se řešení.

 

Slované a Rekatolizace

Kdybych Slovany, jako pravý veřejný ďábel, veřejně nazýval barbary a neznabohy a sám sebe do nebe volal a dokonce samo nebe zastupoval a díky nebeské administrativě tak krásnou sobě vlastní liturgii jsem nechal vymyslet,  a proti tomu s nevděkem sklidil, bylo by asi něco v rozporu s plánem mého růstu. Musel bych snad přistoupit k tvrdším opatřením, řkouc, mně není třeba porážka, ty chystám druhým. Použití  reforem nezní tak špatně. Osvědčuje se i dnes. Staří mátohové nebyli hloupí a nejsou ani dnes. Nejsou ale už vidět. Ale mohl bych to ohlásit veřejně? Šel bych na to zpříma a řekl bych Slovanům, že je nenávidím a chci je okrást a ožebračit? A kdo by to tak dneska dělal? Proč by dnes například zastupitel měl někomu říkat dopředu, že sním má špatné oumysly. A jaképak špatné. Bohulibé. Přesně ty, které si přejeme aby byly plněny. To je řece v zájmu všech, že.

Slovanům asi nešla pod fousy latina a ideologie Říma. Taková drzost, “ tak krásná naše ideologie, jak se jí někdo může protivit“ a oni si myslí, že mají něco lepšího. Přišli přece odnikud,  kacíři. No není to směšné?

Tak se zrodil „geniální plán“. Vymýt Slovanům mozky. Kdybychom nevěděli odkud jsme a proč jsme vůbec tady, mohli bychom vzít slovo jejich za platné. Kdybychom si nemohli přečíst v rodné řeči nic o vlastní minulosti, můžeme přijímat snadněji lži, které nám nepředloží. Nic nestojí pak v cestě  vykladačů jejich dějin.
Tak, pod masivním útlakem, proběhla první část převrácení víry a s tím svezené poněmčování.  Vše spálit, přepsat a „naordnungovat“ v zájmu té pravé víry. Tím to mělo být dokonáno mediálně.  Po Slovanech se slehla definitivně zem. Zápisy mnichů to potvrzují, není jiné médium.

Dnes se lze dočíst strohé vyjádření, že… V Českých zemích se k její násilné formě přistoupilo po Bílé hoře, kdy české země rekatolizovali mimo jiné jezuité. Doba pobělohorské rekatolizace v Českých zemích bývá nepřesně označována jako doba temna, přestože Jirásek ve svém románu takto označuje 1. polovinu 18. století. Jsou známy i případy, kdy lidé bývali mučeni tak dlouho, dokud nepřešli na katolickou víru. Rozsah si lze představit na této Interaktivní mapě( stačí ukázat na letopočet)

 

Slované a Demokratizace

Protože rekatolizace, která měla poslat  nakradené majetky správným směrem skončila, bylo potřeba znovu naplnit  měchy a  vymyslet něco jiného.  Vím, že myšlení je matka omylů, ale jsem si jistý, že penězům to vůbec nevadí. Z historie psané mnichy se tedy dovídáme hlavně o antikristech, kacířích a neznabozích. To už bylo nemoderní. Fešnější level k ovládání lidí nalezli v Řecku.  Vynalezli ideologii Demokracie.  Revoluce v  rozhodování občanů na chodu státu. Občané, jenž se z lepších vrstev shromažďovali mohli rozhodovat o osudu celého země. Kdo to je ten občan? Je to například Slovan? Jistě ne. Tak kdo to je, traktorista, prodavačka, pradlena, tkadlena, šička bot nebo horník? Kdo by tedy byl legálním občanem?  To každý musí uznat,a  že v tom nemám prsty, občanem každý být nemohl. A proč by jim chtěl být? Co lze získat jiným postavením snad nemusím vysvětlovat. To jsme ale kousek odočili.

K věci. Demokratizace, čili další reformy Slovanů musely proběhnout drastickým způsobem, něco na způsob Kosova nebo jiných způsobů řízené genocidy. Zařídili to, že my sami pro ně ničíme sebe, přírodu a ještě  za pár drobných. Platí za to pár papírovými penězi z tiskárny. Vesele pro ně kácíme stromy, otravujeme si řeky, týráme a zabíjíme zvířata, drancujeme nerostné bohatství. A to všechno za tak zvané fiat papírové penízky, které si u nich ještě mohou naši zaprodaní zrekatolizovaní konšelé půjčovat. Podstrčili nám systém co mediálně křiví zrcadlo a podsouvá lživé hodnoty, které jsme najivně časem převzali a vzhlížíme se v něm. Přitom jejich strategie je stále stejná,  rozděl a panuj. Tímto z nás všech udělali otroky, kteří běhají za jejich pracovními příležitostmi a přitom si ničí vlastní planetu a oni tím radostně poskakujíc nadvyužívají bohatství země,která jim nepatří. Jsou to paraziti a paraziti nikdy dělat nebudou. Čtou o tom v knihách, které platí falešnými penězi. A v tom jsou neskutečně vynalézaví. Mezi tím, co se navzájem zabíjíme a nenávidíme dle jejich ideologie, řežeme si pod sebou haluz na které sedíme. Jim stačí jen vybírat hodnoty, které pro ně tvoříme. Tímto způsobem dosáhli najednou minimálně dvou cílů, mají naše suroviny a my na ně otrocky makáme. A zároveň si ničíme svůj vlastní životní prostor, čímž se odsouváme do existenční bídy a zatracení.  Poté mají přijít dva pologramotní mniši z Byzance a říci nám Slovanům, že jsme zrovna slezli ze stromů.

Měli bychom být snad servilnější Bruselu, když šíří tyto a stále stejné bludy ? Proč?

Zpět ke Slovanskému písmu

Proč to dává smysl, i když se to čte různými směry.

Fantastické, ne?

Materie Slovanství se zdá být obrovská, není možné ji pojmout do jednoho článku.  Dědictví, které jsme neměli nikdy poznat je obsáhlé a pro mnohé i fantastické. Zasahuje do mnohem starších dob, o kterých se můžeme jen dohadovat pokud vůbec chceme tušit o co jde a ušetřit si milion let bez pochopení souvislostí.  Díky středověkým tmářům víme opravdu málo. V zájmu vlastní chamtivosti šli hlavně po písmu, kultuře, umění. To mohli nechat spálit a řízeně likvidovat. Nejkratší cesta k zapomenutí. Stále nás  mají za divochy, kteří jim mají dodávat levné zboží a levně služby, které si nechají za falešný groš vyměnit, protože u nich by to trvalo věky, kdyby za takovou píď měli odvádět tolik co Slované.

Védy a mnohé jiné o Slovanech na Slovenských stránkách VÉDY

 

 

Jiný pohled na Slovany můžete nelézt v knize  “O Slovanech úplně jinak“

Slovanské písmo

Cituji. Tato abeceda obsahovala hlásky typicky praslovanské, které se v jiných jazycích nevyskytovaly. Byly to zejména sykavky a měkčené hlásky, výrazné pro jazyk „satem“. Naopak převážně hrdelní výslovnost výrazná pro jazyk „kentum“ tyto praslovanské hlásky neuměla vyslovit, proto si písemnou podobu těchto hlásek upravila. Příkladem je praslovanský znak hlásky „c“, kterou Řekové a Féničané četli jako „g“ nebo praslovanský znak hlásky „č“, kterou Římané četli jako „k“. Důkazem je jméno římského spisovatele slovanského původu „Čičěra“, které Římané psali jako Cicero a četli „Kikero“. Dodnes se toto slovo používá v tiskárenství a znamená drobné, malé písmo. Již z toho vyplývá, že praslovanština byla před všemi ostatními jazyky jako jsou jazyk Řeků, Římanů, Féničanů, Sumerů, Etrusků, ale dokonce i starověkých Egypťanů a mnoha dalších národů.
A kolem Slovanského písma Antonín Horák píše v knize O Slovanech úplně jinak

 

Slované-když se rozzlobíme umíme být zlí

Slované, když se rozzlobíme umíme být zlí

Slyším volání rodu Slovanů

Ale mě se zdá, že stále nás to odvádí někam jinam, nevíme kde je pravlast Slovanů. Zní to skoro obrozenecky, jako z dob buditelů, přičemž mnozí intelektuálové, prý převážně z Prahy téma národa, a nedejbůh původu , či nějaké vzájemnosti odsoudili za přežitek a záležitost ve skutečnosti vybavenou. Už je to nezajímá, to si prožili obrozenci a je to ve skutečnosti pro moderní Pražské Čechy  věc vyčpělá, zdržující, dokonaná a veskrze omezující. Při společenské poptávce změnit systém narážíme na nedostatek klíčových bodů, kolem kterých by se změna měla uskutečnit. Jaký systém by mohl vyhovovat pro všechny, když demokracie, která je intelektuálně popsána jako čistá esence nejlidštějších a nejvýkonnějších mechanizmů vytvořena pro blaho Řeckých občanů.

Nezabýváme se tím co prospívá všem a nedělají to bojužel ani ti “ nejmoudřejší“, kteří se donívají že mají patent na rozum, komu a pro koho. Věc je přece jasná. “ Je to ten nejlepší systém z nejshorších“. Ve skutečnosti to zní více fatalisticky s nádechem prohry. Žádnou jinou filosofickou tezi nikdo nevytváří, jsme v patové situaci a západní svět se hroutí. Čas běží a ozývají se obavy co bude dál. Jak se bránit před stále narůstajícími špatnostmi veskrze vylézající snad opravdu z pekla. Z pekla temného kde obcují všichni, každý s každým. Co je to za kultura, co zákony propaguje smilstvo všech se všemi. To je přece peklo nebo ne?

 

Slované1

Teorie rozmístění Slovanů podle DNA

Slované přišli tedy odkud?

A jde se na to přímo vědecky. Vědci skoumají kde Sloané žijí a někteří to měří rovnou na kalkulačce podílem DNA. Jistě, kdyby šlo o události staré dejme tomu 300 let byla by to senzace. Ale takto?

Před námi leží ve skutečnosti epochální objev který tmářům dal tolik „práce“.  Objev, „to je stejně drsný“, na kterém se vážně systematicky pracuje, ale bohužel né u nás. A ptáte se proč zrovna teď? Proč to ve skutečnosti nezajímalo všechny myslitele a historiky ( například u nás). Je snad snaha dokázat, že Slovanská kultura byla nepoužitelná k růstu?  Ale chápu, že by chtěli snad říci, že ti Slované neznali ani kolo stejně jako Egypťani a spousta jiných, či starších civilzací. Možná si mnozí i myslí, že je to dávná minulost a málokdy se lidé zamyslí po jakých základech měst se procházejí. No ale jestli je postavili potomci někoho jiného tak to sem napište.   Že by praotec Čech, který došel s karavanou se Slovany řekl, že byl duchem Čechem a proto hodlal sklízet med a strdí  na zrovna volném Řípu se mně nezdá příliš reálné. To musel zase nějakej mnich vylepšit z pověstí, stejně jako já tady. Pochybuju, že tam běžel  a na vlastní oči si to ověřil. A kdy vlastně došel taky nevíme, tak proč by se usadil zrovna tam kde bylo momentálně volné místo, že. Umím si představit, že se Slované usídlili přesně tam, kde to bylo nejvýhodnější a já bych to udělal zrovna tak. Ale na druhou stranu přiznejme mnichům, že se alespoň kreativně uměli vyjádřit. Možná by dovedli vyjádřit písmem i to, že Slovanské hradiště nebyly určeny hned z fleku k trvalému bydlení. A když si představím, že to přijdou kolaudovat mniši v „čísi“ zastoupení, ani se nedivím. Už je vidím jak měří metry čtvereční. Povolení stavebního úřadu. Povolení pod“vodního“ hospo“dářství“ , či jiných zástrček a výmolů. To je nám radost k popukání.

 

Slovanské osídlení


Ale ani v kontextu drzého a nevítaného osídlení Slovanů počátkem datovaného šestého století, jak už bezhlavě zpochybňuji ( si prostě myslím, že to tak nemohlo být) tato data s ohledem na nepředpokládané přesuny Slovanů, které jaksi si neumím představit, že by vyjednávali s dochovanými tradicemi římsko-provinciálního prostředí recipročně. Problém bude asi v tom, že se všechno co nebylo napsáno tehdejšími a později římskokatolickými obtloustlými mnichy nalitými medovinou se nemůže běžným způsobem odhadovat a proto ani kdyby neotřesitelné důkazy samotné stály před dnešními  badately, nepoznají pravý účel a smysl těchto věcí. Ostatně stará bajka jak Faraon nechal stavět svoji hrobku za obrovské dřiny otroků nepřekonala zatím snahu starých vykladačů historie, nebude to jiné ani v tomto ohledu, ostatně kdo by se opovážil kazit tak pěkně seřazené a na sobě navazující zvěsti. Tolik počítání to dalo. Hlavně to seřadit správně. Vždyť celá plejáda autorů literárních a vědecko-pokryteckých odkazů by pak vypadala směšně. Kdo by se opovážil dneska pochybovat, že Levý Hradec za Prahou nezaložil kníže Bořivoj. V každém ohledu bude nepopsaná mystická historie Slovanů záhadou, dokud se nenajdou pádnější doklady o minulosti obyvatel této země, protože země skrývá mnohá překvapení i pro další generace. Zajímavá otázka vznikne, že zda bude inteligentnější než tato. Vypadá to, že pokud se systém totálně nezmění, nezbude asi nikdo, kdo by mohl nálezy posoudit a chápat jejich smysl jinak, než jen pouhé odpadky z Prahy.  Což je ve skutečnosti tisíciletým přáním křižáckých tmářů. No a tak se dnes domnívám, že to byla odjakživa řízená střela do lůna Slovanů.  Nevím sice jestli Žižka vůbec žil a zda jim to natřel, to může být taky pěkná mystifikace, ale Slovan to být musel.

 

Buďme hrdí Slované

Přestaňme se dále rozdělovat a drobit, není to správná cesta. Není v tom ani síla a ztrácí se duch. Snad podvědomě nebo vnuknutím shora probouzejícím lidem otevírá mysl duch a hledá cestu k návratu. I tak by se dala pojmenovat snaha o návrat ducha zatracovaného. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Lidé jedí chléb darovaný od matky země. Jak to říci lépe nevím. Snad je lépe se poctivě zajímat touto dualitou. O tom, kam se Slované dostali a jak žili, co stavěli jaké nástroje byly kde vyhrabány z vrstev času země jistě mohou poreferovat mnozí zasvěcení badatelé a historici.  V pravdě na nějakou obecnou či soukromou zakázku to být muselo, ale hlaholujme a velebm zakázky. Kam bychom bez nich asi došli. V čem by nám byla dobrá vzájemnost by mohli poreferovat študovaní ezoterici, duchovní podnikatelé či snad nějací zvláštní politici. Zda volání rodu vyslyšíme bude záležet jen na nás. A zatím toho víme jen to, co nám nechali ti, jenž v historii vládli perem a zákony a všechno co se nedalo přibít hřebíky ukradli.

Genetický kód je základ

(Co můžeme získat multikulturalismem a pedofílií ordinovanou z EU?)

Co tedy máme dělat když si tmáři vymysleli globalizaci kapitálu. V době, kdy rozdělují a panují s podlou administrativou nad všemi sílami pekla, které se s nimi spojily, se snaží rozdělit poslední zbytky soudržného lidského uvědomění.  Není to boj o dobro a zlo. Jde o boj civilizační převahy, která je zemi daná. Zlo nemůže zvítězit. Je jen nástrojem pokroku.  Neslouží lidem. Necítí, nemá srdce. Zlo povstane okamžitě, když lidé nenacházejí porozumění. Zlo je institucionalizované, má své zákonitosti. Neřídí se bezhlavě. Jede podle plánu. Zlo vyvolá slabost sama sebe, nejistota, strach a obrana proti strachu. To je odvrácená strana pospolitosti, společného života se všemi. Proti radosti , lásce a klidu. Ve strachu nelze budovat štěstí, dobro ani společnost . Společnost ustrašených není radost, ale bída a zmar.

Jak se zachovat? Nechceme jejich pekelnou agendu ani zákony ani nařízení. Je snad dobré nechat se ovládnout tak abychom bez možnosti vlastního rozhodnutí byli vtaženi do růstu mamonu a pletich, drobící lidi na další a další ekonomické součástky? Ne, nejsem si vůbec jistý, že bychom to ve zdraví měli přežít. Přežít mají banky, o lidech se neuvažuje. Ale já slyším ten vzdálený hlas, tak povědomý a tolik zapomenutý. Slované, jste děti bohů.

 

Tak odkud jsme?

 

Kde je ale naše pravlast stále s určitostí nikdo určit neumí. U nás v Česku to zatím není na politickou objednávku. Vědci zkoumají více v Egyptě, je za to více medailí. Co by se muselo stát aby se to změnilo? Vždyť dnes nám říkají všude, že jsme v elitním spolku nejlepší civilizace, která kdy byla na zeměkouli. No taková lež. Že prorůstová opatření jsou k užitku všem bez rozdílu. Další lež. Že všichni mají stejnou příležitost bohatnout na druhých, stačí jen víc chtít. Samé lži a navíc zvrácené. Je vůbec možné odlišit staré kultury od těch našich, mediálních? Já si myslím, že ano. Záleží na tom jestli měříme správným logaritmickým pravítkem. Jestli umíme výsledky správně vyhodnotit a vnímat. Postoje o nadřazenosti jsou dějepravci už popsány. Kdo komu co ukradl je tam také, ikdyž na politickou objednávku. Nikde se nepíše, že zemědělci okradli bohy mamonu. A pokud ano, kdo to psal? Zase jen báje a pověsti jako o tom Bin Ládenovi. Prý co se v mládí naučíš ve stáří jako když najdeš.
Nakonec jsem našel toto. A tento výklad staroveké minulosti upokojil asi nejvíce.

Naskytla se teze že pravlast  Slovanů je možné nalézt dle zvučnosti písma.

Výsledek

PA-MÍR – kdyby nic jiného, pak tento název označuje přímo „pravlast“ neolitických Praslovanů. Totiž předpona „PA-“ znamená naše „pra-“ a kořen názvu -MÍR znamená „svět – domov – vlast“ jak je to patrné z ruštiny. Čili název PAMÍR = „pra-vlast“, původní domov Praslovanů.

HIMÁ-LAJÁ – název těchto velehor je čistě praslovanský. První složka „HIMÁ-“ je starý název, čes. „zima“ a druhá složka „-LAJÁ“ znamená „ležící-prodlévající’, čili celý název „zima trvající – prodlévající‘ a tím se právě tyto nejvyšší velehory zeměkoule vyznačují. Název „himá“ se starou předponou „h-“ do ind. „hima“ (zima – sníh), odvozeno od slovesa „ímajá“ (ujímat – ubírat), protože v tomto období příroda ubírá světla – tepla – potravy, později v Evropě satemováno na bul. „z-ímá“ a čes. „zima“. Druhá složka „-LAJA“ zanechala u nás četné místní názvy jako „Lyso-láje, Viso-láje, Vizá-laje“ …

Slovanský-kalendář

Slovanský kalendář

Nejzajímavější bude četba ze zdrojů, které vedou přímo sem

Slované-16

Napsal: