Většina mořských ryb pochází z jezera

15.02.2012 14:05

21.stoleti: Dějiny života na Zemi prošly někdy peripetiemi, které se z dnešního pohledu zdají jen stěží uvěřitelné. Podle zjištění, které nedávno publikovali američtí biologové, žil společný předek většiny dnešních mořských ryb ve sladkovodním jezeře před véce než 300 milióny let.

Ryby jsou skupinou obratlovců, jejichž nejstaršího společného předka je třeba pochopitelně hledat v oceánech. Paprskoploutvé ryby to však podle Grety Vegové a Johna Wiense ze Stony Brook Univerzity ve státě New York vzaly do moře oklikou přes sladkou vodu. Podle jejich analýz žily pra-ryby ze skupiny Polypteriformes, z jejichž lůna paprskoploutvé ryby vzešly, ve sladké vodě. A co víc! Do moře se podle nich vrátily až mnohem později, asi před 170 milióny let. Během takto krátké doby se stihly úspěšně adaptovat natolik, že dnes tvoří asi 75 % všech druhů mořských ryb.

Objev takových zákrut v evoluci však není zcela ojedinělý. Podobně složitým způsobem se do moře dostali například kytovci. Jejich dávní předkové museli nejprve z moře vystoupit, přetvořit se v plně funkční suchozemská zvířata a nakonec se vrátit zpět do vodního živlu, v životu v němž jsou dnes dokonale přizpůsobeni.