Články

Faustův mýtus

23.12.2011 09:55
Žádné jiné dílo světové literatury tak silně neovlivnilo umění jako osoba Fausta.Hudba,malířství,sochařství,film,divadlo,se snažily přiblížit nesmrtelnému ztvárnění,znásobit je svými novými výrazovými prostředky,vyložit je a objasnit.Vzpomeneme-li si na hudební zpracování Fausta,nebo jeho...

Život a dílo Rabbi Löwa

23.12.2011 09:55
Život Rabbi Löewa   je zahalen  tajemným závojem,pod kterým je mnoho  nejasností a dohadů,jenž vyvěrají  z legend  a pověstí. legendách a  pověstech  se nám jeví jako mystický  a tajemný. Ponechme pro tentokrát  stranou  krásné a tajemné...